รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
191
เบอร์โทรศัพท์
ตำรวจท่องเที่ยว
1155
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
1130
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งการประปา น้ำไม่ไหล
1125
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล กรมตำรวจ
1691
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ประชาบดี
1300
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา
199
เบอร์โทรศัพท์
กองปราบปราม
1195
เบอร์โทรศัพท์
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
1677
เบอร์โทรศัพท์
สถานีวิทยุ จส. 100
1137
0-2711-9151 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ควบคุมจราจร
1197
เบอร์โทรศัพท์
สอบถามเด็กหาย
0-2282-1815
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิทยุกรุงธน
0-2455-0088
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิร่วมกตัญญู
0-2751-0951 ถึง 3
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิทยุรามา
0-2246-0999

กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ต่อ)

เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
1155
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทางพิเศษ
1543
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
1556
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ กทม. 24 ชั่วโมง
1555
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์นเรนทร
1669
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1554
เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาลตำรวจ
0-2252-1811 ถึง 25
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยกู้ชีวิตวชิรพยาบาล
4010, 4121
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยกู้ชีพนพรัตน์
4010, 4121
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน 24 ชม.
0-2226-4444
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
0-2226-4444 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนกรมทางหลวง
1586
เบอร์โทรศัพท์
ตำรวจทางหลวง
1193
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ
0-2225-0020
0-2226-4444 ถึง 5