อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทุกธนาคารในประเทศไทย

logo_exchange

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน

vertical line
ภาษาไทย
ธนาคาร
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
Bank Code
Swift code
เว็บไซต์
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)
001
-
ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
002
BKKBTHBK
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
004
KASITHBK
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
006
KRTHTHBK
ธนาคารทหารไทย (TMB)
011
TMBKTHBK
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
014
SICOTHBK
ธนาคารซีไอเอ็มบี (CIMB THAI)
022
UBOBTHBK
ธนาคาร UOB (UOBT)
024
UOVBTHBK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)
025
AYUDTHBK
ธนาคารออมสิน (GOV) [update ม.ค. 64]
030
GSBATHBK
ธนาคาร HSBC (HSBC)
031
HSBCTHBK
ธนาคาร ธ.ก.ส. (AGRI) [update ม.ค. 64]
034
ALCBTHB1
ธนาคารธนชาต (TBANK)
065
THBKTHBK
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)
066
TIBTTHBK
ร้านแลกเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
Bank Code
Swift code
เว็บไซต์
Sippakorn Money Exchange (สิปปกร)
-
-
Value Plus (สุวรรณภูมิ)
-
-
Chaisomboone (ชัยสมบูรณ์)
-
-
Sakol Exchange (สากล เชียงใหม่)
-
-
Kin Exchange (กิ้น หาดใหญ่)
-
-
Super Rich Chiangmai (เชียงใหม่)
-
-
Thaniya Spirit (ธนิยะ สปิริต)
-
-