เลขเสี่ยงโชค 2 ตัว=0

เลขเสี่ยงโชค 3 ตัว=15

เลขเสี่ยงโชค 6 ตัว=263948