>

---เนื้อเพลง มนต์ขลังวังสน---

เนื้อร้อง/ทำนอง..ศรีรัตน์ ทิพยมาศโกมล


*-*ยอดสมพลิ้วลู่ลม..........ร่มริ้วเป็นทิวไป
ไม่ว่าจะแลแห่งไหน............สุขใจทั่วทุกยาม

สุขสันต์เราเหล่าฟ้า.............ขาวทุกนาม
ดวงจิตสถิตย์งาม............... เขตคามเราร่มเย็น

เหมือนดังเทพวิมาน.............สราญใจเมื่อยามเห็น
งามใดไม่เหมือนเป็น............เช่นเราชาววังสน

จิตน้อมพร้อมเพรียงกัน.........มั่นหมายจนวายชนม์
รวมหมู่คู่วังสน.....................จวบจนสิ้นฟ้าดิน

*-*เหมือนดังเทพวิมาน........ สราญใจเมื่อยามเห็น
งามใดไม่เหมือนเป็น............ เช่นเราชาววังสน

จิตน้อมพร้อมเพรียงกัน......... มั่นหมายจนวายชนม์
รวมหมู่คู่วังสน......................จวบจนสิ้นฟ้าดิน