---เนื้อเพลง ธิดาวังสน---

เนื้อร้อง/ทำนอง - ศรีรัตน์ ทิพยมาศโกมล


เลิศลักขณา งามโสภาครายล
เทพธิดาวังสน เหมือนต้องมนต์สนตรา
เลิสล้ำคำชม สง่าสมวาจา
งามยามที่ลีลา ดุจหงส์ทรงมา สุดาน่าชมรมย์รื่น

...............สุดสรรจำนรรจ์ งามผิวพรรณขวัญยืน
...............หาจากไปใจฝืน แสนขมขื่นฝืนตรม
...............สุดเหงาเศร้าใจ โอ้ไฉนได้ชม
...............คงต้องเฝ้าเศร้าตรม สุดหายคลายชม ไม่สมฤดี

หยาดฟ้า...งามล้ำค่ามณี
ดุจดังเทวี เหนือวจีที่กล่าวมา
สุดถามนามใคร แดนแคว้นใดในหล้า
จะเปรียบปานกานดา โฉมยุพาฟ้าไทย

...............เฝ้าฝันรัญจวน สุดกำสรวจอาลัย
...............ยามต้องพรากจากไกล
...............วังสนดลใจ สดใสดังเคย