ลอยกระทงปีนี้

มาจุดพลุออนไลน์กัน

รำวงลอยกระทง

ศิลปินต้นฉบับ:: ธนา-พิมพา

​​

(พร้อม)วันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง

(ช)ลอย ลอยกระทง

(ญ)ลอย ลอยกระทง

(ช)ลอยกระทง กันแล้ว ขอเชิญน้องแก้ว ออกมา รำวง

(ช)รำวง วันลอยกระทง

(ญ)รำวง วันลอยกระทง

(ช)บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

(ญ)บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

(พร้อม)วันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง

(ช)ลอย ลอยกระทง

(ญ)ลอย ลอยกระทง

(ช)ลอยกระทง กันแล้ว ขอเชิญน้องแก้ว ออกมา รำวง

(ช)รำวง วันลอยกระทง

(ญ)รำวง วันลอยกระทง

(ช)บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

(ญ)บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

(พร้อม)วันเพ็ญ เดือนสิบสอง น้ำก็นอง เต็มตลิ่ง

เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง

ลอย ลอยกระทง

ลอยกระทง กันแล้ว ขอเชิญน้องแก้ว ออกมา รำวง

รำวง วันลอยกระทง

รำวง วันลอยกระทง

บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

บุญจะส่ง ให้เรา สุขใจ

 

>>> กลับสู่หน้าหลัก <<