Put this in the body part of the document
Your Weight(kg):
Your Height(cm):

Your BMI:
This Means:


หมวดหมู่ BMI:

น้ำหนักน้อย = <18.5

น้ำหนักปกติ = 18.5–24.9

น้ำหนักเกิน = 25–29.9

โรคอ้วน = BMI 30 หรือมากกว่า


อะไรต่อไป? ดำเนินการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น:


รักษาน้ำหนักให้แข็งแรง


การรักษาน้ำหนักให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพหัวใจของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

เพิ่มการออกกำลังกาย


การเคลื่อนไหวมากขึ้นสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจได

กินอาหารเพื่อสุขภาพหัวใจ


การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันโรคหัวใจ

รู้และควบคุมตัวเลขสุขภาพหัวใจของคุณ


การติดตามสถิติสุขภาพหัวใจของคุณสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพหัวใจได